Ամիրաղյան Մարիաննա Գիգոլի, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-