Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈՀ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈՀ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈՀ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՀՀ ԲՈՀ

Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը կոչված է համակարգելու Հայաստանում գիտական որակավորման պարբերական գործընթացը, պահպանելու սահմանված պետական չափանիշները, գիտնականներին հանձնելու համապատասխան գիտական աստիճանի և գիտական կոչման վկայագրեր, ինչպես նաև զարգացնելու  միջազգային կապերը տվյալ բնագավառում:


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
21.10.2016 2016թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
16.09.2016 Ի գիտություն. Հաստատվել է Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի նոր կանոնակարգը
15.09.2016 Կարգադրություն. <<Մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգը>> գործածության մեջ դնելու և մասնագիտական խորհուրդները վերակազմավորելու մասին
17.05.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին
04.04.2016 ՀՀ Գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգում կատարվել են փոփոխություններ
25.01.2016 2016թ. հաստատված Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների ու դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերականների ցուցակը (տես` Պարբերականներ)
11.01.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին և հայցորդներին. Ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը ԲՈՀ ներկայացնել Microsoft Word 2003, Unicode, GHEA Grapalat տառատեսակով
23.09.2015 ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին
09.04.2015 Հղումներ բաժնում տեղադրված են Web of Science և Scopus շտեմարանների կայք էջերի հասցեները
08.04.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է գիտական ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը
23.03.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է <<Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը>>
04.02.2015 Ի գիտություն բոլոր մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին. սեղմագրի առավելագույն ծավալը համարել` թեկնածուական աշխատանքի համար 22 էջ, դոկտորական աշխատանքի համար` 38 էջ
20.01.2014 ՀՀ ԿԳ նախարարի 20.01.2014թ. հ. 33-Ա/Ք հրամանը <<Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակություններին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>>

Copyright 2009-2016 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM